โครงสร้างองค์กร สพป.กระบี่

แผนผังเเสดงโครงสร้างการเเบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………..

แผนผังเเสดงโครงสร้างการเเบ่งส่วนราชการเเละภารกิจของหน่วยงาน