ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายการคุ้มครอง-compressed.pdf

×

คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

  • คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล.pdf

    ×

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผยเเพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

  • การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผยเเพร่ข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

    ×