• เพิ่มประกาศต่าง ๆ หน้าเเรกของ Page
 • เพิ่มจดหมายข่าว สพป.กระบี่
 • เพิ่มจดหมายข่าวสารโรงเรียน
 • การเพิ่มเเบบฟอร์มของกลุ่มต่างๆ
 • การเพิ่มข่าวการศึกษา
 • การเพิ่ม VTR สปฟ.กระบี่
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • การเปิดเผยราคากลาง
 • ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณราย 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • เพิ่มข้อมูลข้าราชการบำนาญ
 • เพิ่มคลังภาพ กิจกรรม สพป.กระบี่
 • เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ บุคลากร สพป.กระบี่