การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตามนโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมร์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O31ประกาศนโยบาย-Copy.pdf

×