เเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

เเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างจริยธรรม-copy.pdf

×

การอบรม กิจกรรมที่มีการสอดเเทรกสาระด้านจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด

การอบรม-กิจกรรมที่มีการสอดเเทรกสาระด้านจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด.pdf

×

เเนวปฏิบัติ

เเนวปฏิบัติ.pdf

×