แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDF-Marasa-Marasa-1.pdf

×

แผนดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติราชการปี66-PDF-Marasa-Marasa.pdf

×

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O12-รายงานผลการกำกับ-ติดตามฯ-รอบ-6-เดือน.pdf

×

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รวมเล่มรายงานผลการดำเนินงาน-ปีงบ65ปรับใหม่-วนิดา-ปรีชา.pdf

×