ชื่อ : นายสมชาติ ไกรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพป.กระบี่
อีเมล์ : somchartkrai2507@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0994645199

ชื่อ : นางสาวสิณีณาฏ อารีย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่
อีเมล์ : sineenath9@krabiedu.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0963515559

ชื่อ : นางวรรณดี เกตเเก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่
อีเมล์ : wonder.lpn@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0814626554

ชื่อ : นายต่อตระกูล พรมนุ่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่
อีเมล์ : hellotor2018@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0894562978