สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ 0-7561-1182 โทรสาร 0-7562-2101

E-mail : krabiedu@krabiedu.go.th

ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พ.ศ. 2566

ติดต่อสอบถาม