สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไป กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์

สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไป-กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์.pdf

×

สถิติการพานักเรียนไปนอกสภถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่

สถิติการพานักเรียนไปนอกสภถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด-สพป.กระบี่.pdf

×

สถิติการรับ ส่งหนังสือราชการ กลุ่มนโยบายเเละเเผน

สถิติการรับ-ส่งหนังสือราชการ-กลุ่มนโยบายเเละเเผน.pdf

×

สถิติการรับ ส่งหนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

สถิติการรับ-ส่งหนังสือราชการ-กลุ่มนิเทศฯ.pdf

×

สถิติการรับ ส่งหนังสือราชการเเละการให้บริการทำบัตรข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

สถิติการรับ-ส่งหนังสือราชการเเละการให้บริการทำบัตรข้าราชการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf

×

สถิติการรับหนังสือราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สถิติการรับหนังสือราชการ-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf

×

สถิติการส่งตัวนักเรียนไปเรียนต่อ กศน. ปีงบประมาณ 2566

สถิติการส่งตัวนักเรียนไปเรียนต่อ-กศน.-ปีงบประมาณ-2566.pdf

×

สถิติการส่งหนังสือราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สถิติการส่งหนังสือราชการ-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf

×

สถิติการให้บริการงานสารบรรณ การรับส่ง หนังสือ เอกสารทางราชการ กลุ่มอำนวยการ

สถิติการให้บริการงานสารบรรณ-การรับส่ง-หนังสือ-เอกสารทางราชการ-กลุ่มอำนวยการ.pdf

×

สถิติการให้บริการตามภารกิจงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สถิติการให้บริการตามภารกิจงาน-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf

×

สถิติงานโดยรวม

สถิติงานโดยรวม.pdf

×