การย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีการย้ายปรกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (370 downloads ) ว2339