พฤษภาคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-05-24T10:26:28+07:0024/05/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-05-12T13:17:13+07:0012/05/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-05-08T10:42:56+07:0008/05/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-05-06T21:41:15+07:0006/05/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-05-01T08:45:59+07:0001/05/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

เมษายน 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-04-30T15:24:32+07:0030/04/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-04-29T16:16:24+07:0023/04/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-04-29T16:16:56+07:0018/04/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

By |2024-04-09T16:48:57+07:0009/04/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

By |2024-04-04T14:13:47+07:0002/04/2024|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

download  

ปิดความเห็น บน ประกาศเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
Go to Top