วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
เวลา 12.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มอำนวยการ/ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนประสบภัยพิบัติ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนประสบอัคคีภัย ซึ่งทำให้ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และเอกสารต่าง ๆ ของอาคารเรียนได้รับความเสียหาย
ณ โรงเรียนบ้านสะพานพน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่