มีนาคม 2024

ประกาศเจตนมรมย์เป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

By |2024-03-19T10:20:13+07:0019/03/2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปิดความเห็น บน ประกาศเจตนมรมย์เป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ประกาศ การกำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ เป็นองค์กรคุณธรรมของ สพป.กระบี่

By |2024-03-18T09:22:55+07:0018/03/2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปิดความเห็น บน ประกาศ การกำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ เป็นองค์กรคุณธรรมของ สพป.กระบี่

กรกฎาคม 2023

ธันวาคม 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ ปีการศึกษา 2565

By |2022-12-22T15:28:03+07:0022/12/2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

By |2022-12-22T15:26:16+07:0022/12/2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

By |2022-12-22T15:23:14+07:0022/12/2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ปีงบประมาณ 2565

By |2022-12-22T15:13:12+07:0022/12/2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

By |2022-10-09T20:42:22+07:0009/10/2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประชาสัมพันธ์โครงการภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์โครงการภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฐานข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2565-2566”

By |2022-10-09T20:27:34+07:0009/10/2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฐานข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2565-2566"

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฐานข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2565-2566”
Go to Top