รายชื่อผู้ผ่านการประเมินในระบบ DPA และแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 68 ราย และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 ราย (78 downloads ) p1_merged