วันนนี้ เวลา 10.45 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ มอบหมายนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รอง ผอ.สพป.กระบี่ นำคณะบุคลากร สพป.กระบี่ ได้แก่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน /ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับ และสนับสนุนข้อมูลในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชูสิน วรเดช) เขตตรวจราชการที่ 6 และรับฟังการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีงบ ประมาณ 2567และ การติดตามการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยของหน่วยงาน/สถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมี ผอ.โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหนือคลอง คณะครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเหนือคลอง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ รวมถึงนำเสนอข้อมูล ตามนโยบายตรวจติดตาม ดังกล่าว