5 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ สพป.กระบี่ มอบหมาย นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงาน 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และลานประติมากรรมปูดำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่