นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  ได้มอบหมายให้ ดร.วรรณดี  เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองกำ เพื่อร่วมติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ 11” ที่ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป   ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรียน  พร้อมค่าคุมงาน รวมจำนวน 10,578,000 บาท   ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2564  และมีกำหนดแล้วเสร็จ เปิดใช้ในปี พ.ศ. 2567  พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเน้นย้ำความปลอดภัยของนักเรียน ให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนติดตาม ดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยนางสาวมนัดดา  จิตนุกูล พร้อมคณะครู และนักเรียนร่วมให้ข้อมูลการจัดการศึกษา และให้การต้อนรับ