About พัชรี ชอบงาม

This author has not yet filled in any details.
So far พัชรี ชอบงาม has created 99 blog entries.

พฤศจิกายน 2023

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระด้บปริญญาโทของ LEE KUAN YEW School of Public Policy (LKYSPP) มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

By |2023-11-28T09:11:06+07:0028/11/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระด้บปริญญาโทของ LEE KUAN YEW School of Public Policy (LKYSPP) มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567

By |2023-11-28T09:09:23+07:0028/11/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

By |2023-11-28T09:07:42+07:0028/11/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา รุ่นที่ 1

By |2023-11-28T09:05:58+07:0028/11/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา รุ่นที่ 1

รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ (นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่)

By |2023-11-27T13:05:04+07:0023/11/2023|นวัตกรรมการศึกษา, ผลงานวิชาการ|

Download

ปิดความเห็น บน รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ (นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่)

สพป.กระบี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

By |2023-11-06T13:25:09+07:0003/11/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download

ปิดความเห็น บน สพป.กระบี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.กระบี่ ประกาศรับสมัคร ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

By |2023-11-06T13:22:57+07:0003/11/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

Download  

ปิดความเห็น บน สพป.กระบี่ ประกาศรับสมัคร ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

ตุลาคม 2023

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023)”

By |2023-11-06T13:28:18+07:0030/10/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

Download

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023)”

ประชาสัมพันธ์สอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

By |2023-11-06T13:28:50+07:0030/10/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

Download

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์สอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
Go to Top