สิงหาคม 2023

การนิเทศการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร (KALAYANAMIT : กัลยาณมิตร)

By |2023-08-28T09:06:07+07:0028/08/2023|ข่าวกลุ่มนิเทศ|

ปิดความเห็น บน การนิเทศการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร (KALAYANAMIT : กัลยาณมิตร)

การนิเทศโดยเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนสอนเชิงรุกของครูผู้สอน สังกัด สพป.กระบี่

By |2023-08-28T09:04:08+07:0028/08/2023|ข่าวกลุ่มนิเทศ|

ปิดความเห็น บน การนิเทศโดยเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนสอนเชิงรุกของครูผู้สอน สังกัด สพป.กระบี่

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

By |2023-08-26T15:34:44+07:0026/08/2023|ข่าวกลุ่มนิเทศ|

ปิดความเห็น บน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

By |2023-08-26T14:52:17+07:0026/08/2023|ข้อมูลทั่วไป, ข่าวกลุ่มนิเทศ|

ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
Go to Top