สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู

ที่ได้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 60 ราย และเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 ราย

ในการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 9/2564 ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566