About สรายุทธ

This author has not yet filled in any details.
So far สรายุทธ has created 7 blog entries.

กันยายน 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำเหน่ง และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

By |2023-09-15T22:08:13+07:0015/09/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำเหน่ง และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

พฤษภาคม 2023

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

By |2023-05-13T21:10:23+07:0013/05/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

เมษายน 2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. แก้ไขล่าสุด

By |2023-04-30T13:09:43+07:0025/04/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. แก้ไขล่าสุด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. แก้ไข

By |2023-04-30T13:11:44+07:0019/04/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. แก้ไข

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. สพป.กระบี่

By |2023-04-30T12:40:13+07:0012/04/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. สพป.กระบี่

ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2566 สพป.กระบี่

By |2023-04-30T12:14:26+07:0012/04/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

ปิดความเห็น บน ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2566 สพป.กระบี่
Go to Top