ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชกา_compressed