วันที่ 4 มิ.ย. 2567 ที่โรงเรียนบ้านย่านอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ นายต่อตระกูล พรมนุ่น รอง ผอ.สพป.กระบี่ พร้อมด้วยนางจินตนา สุขย้อย และนางมุธิตา เพชรประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประเมินความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยกำหนดติดตามของสำนักงานศึกษาธิการภาค6 ซึ่ง สพป.กระบี่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลตามองค์ประกอบด้านที่ 3.2 (ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด) โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ประธานกรรมการ นางสาวดวงกมล เอช และนายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง