วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่    โดยมีนายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม