วันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดสอบ O-NET/NT/RT ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting  เพื่อร่วมกันสรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดสอบ O-NET/NT/RT ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ อุปสรรค ในการดำเนินการจัดสอบ