วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมทีมบริหาร สพป.กระบี่ ขับเคลื่อนการลดภาระการประเมินของสถานศึกษาในภาพรวมของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพฐ. นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อ 4 ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา)