วันที่  14  พฤษภาคม 2567   เวลา 09.00 น.   ที่ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ดร.วรรณดี  เกตแก้ว และนายต่อตระกูล  พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่      ได้แสดงความยินดี และปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  ลำดับที่ 1 และ 2  รวมทั้งสิ้น 4 คน มีผู้มารายงานตัวครบ     โดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้แก่ นายกิตติศักดิ์  กุมารน้อย  และนางสาวทิพรัตน์  สุขยัง  และผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่ นายมนพ  การกล้า  และนายเกรียงไกร  เรืองเดช