สพป.กระบี่  รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ประจำปี 2567    จำนวน 9 สาขาวิชาเอก 14  อัตรา   มีผู้มารายงานตัวครบ

////   วันที่ 14  พฤษภาคม 2567   ที่ห้องประชุมปูดำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่     ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูบรรจุใหม่ที่มารายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567    จำนวน 9 สาขาวิชาเอก 14  อัตรา   มีผู้มารายงานตัวครบ     ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย 4 อัตรา  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา วิชาเอกละ 2 อัตรา  วิชาเอกคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   พลศึกษา นาฏศิลป์  ปฐมวัย ดนตรีสากล   วิขาเอกละ
1 อัตรา    มีผู้มารายงานตัวครบ  โดยนายต่อตระกูล  พรมนุ่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ร่วมแสดงความยินดี

นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  กล่าววว่า  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้   ขอให้ทุกคนเป็นครูตลอดเวลา   ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ ครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมาตรฐานทางจริยธรรม มีวุฒิภาวะให้สมกับความเป็นครู  อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนมีน้ำใจ  เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว ยอมรับคำแนะนำของครูพี่เลี้ยง  ผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองนักเรียน หรือนักเรียน   เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป  มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค  ต้อง Up skill Re skill และ New Skill อยู่เสมอ รวมถึงมีความรอบคอบในทุก ๆ เรื่อง ในความเป็นครู