สพป.กระบี่ ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

/////นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมปูดำ  สพป.กระบี่  ได้มอบหมายให้นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ของ สพป.กระบี่    เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพท.กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบบออนไลน์ ZOOM  Meeting  เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ร่วมหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูครูกระบี่ จำกัด และสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดกระบี่  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัดได้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิก ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2566  จำนวน 440 ราย วงเงินกว่า 1พันล้านบาท รวมถึงลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกเหลือเพียงร้อยละ 5.40 ต่อปี  และปล่อยกู้โครงการบ้านหลังแรก ในอัตราดอกเบี้ยงร้อยละ 2.90 บาทต่อปี ลดดอกเบี้ยสำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระแทนผู้กู้ และในปี พ.ศ.2566 มีการจ่ายเฉลี่ยคืนอัตราดอกเบี้ยให้กับสมาชิกในอัตราถึงร้อยละ 14.89 ของดอกเบี้ยที่จ่ายมาทั้งปี