วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่ นายต่อตระกูล พรมนุ่น รอง ผอ.สพป.กระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567 โดยผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทั้ง 205 โรง มีนางภัทชรี คีรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting