วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน พร้อมนางอาจารียา กาญจนวิวิญ และนางมุธิตา เพชรประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานผ้าไทยภูษาอันดามัน ในโอกาสครบรอบการจัดตั้งเมืองกระบี่ 152 ปี ประจำปี พ.ศ.2567 และชมการเดินแบบผ้าไทยการกุศล โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด