วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่
นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ นำ
นายต่อตระกูล พรมนุ่น รอง ผอ.สพป.กระบี่ พร้อม ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมทางไกล Video Conference “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบแนวนโยบายการรบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหลังจากนั้น เวลา 09.00 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว เป็นประธานประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ และ รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานภายในกลุ่มต่าง ๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา