วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน และนางอาจารียา กาญจนวิวิญ ศึกษานิเทศก์ สพป. กระบี่ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กระบี่ ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน ๓ โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาวง อำเภอเหนือคลอง โรงเรียนบ้านคลองนิน อำเภอเกาะลันตา และโรงเรียนบ้านเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ และมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จำนวน 11 โรงเรียน