วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จาก 21 สถานศึกษา จำนวน 913 คน และตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนพิธีในครั้งนี้ โดยมี ดร.วรรณดี เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสนิท ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือจังหวัดกระบี่ เป็นผู้นำลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดกระบี่ กล่าวคำปฏิญาณ