วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ ได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดกระบี่