วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูบรรจุใหม่ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2567 รอบแรก จำนวน 12 สาขาวิชาเอก 79 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1-10 ภาษาไทย ลำดับที่ 1-20 ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1-8 วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ลำดับที่ 1-4 พลศึกษา ลำดับที่ 1-2 ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และเกษตร วิชาเอกละ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1-3 ประถมศึกษา ลำดับที่ 1 – 10 และปฐมวัย ลำดับที่ 1-15 มีผู้ไม่มารายงานตัว จำนวน 3 คน 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ ดร.วรรณดี เกตแก้ว และนายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และนายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ร่วมแสดงความยินดี และหลังจากนั้นนางญาณีศมน ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมบุคลากรในกลุ่มได้แนะนำการจัดทำ กคศ.16 และส่งตัวเพื่อรายงานตัวในโรงเรียนที่เลือกต่อไป