วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทุกส่วน เข้าร่วมกิจกรรม