วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ลานจอดรถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ และนายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 21 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของ สพฐ. ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน