วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ พร้อมนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รอง ผอ.สพป.กระบี่ และบุคลากรในสำนักงาน รับการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2566-2570) รอบปี พ.ศ.2566 จาก กศจ.กระบี่ โดยนายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.กระบี่ หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธาน พร้อมนายชัชวาล วิภวชาติ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และนายสุทิน ทองพลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ผู้แทน สอศ.ใน กศจ.กระบี่ เป็นคณะทำงาน