วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่โรงยิม สวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่ ดร.วรรณดี เกตแก้ว รอง ผอ.สพป.กระบี่ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 25 ทีมจากทั่วประเทศ โดยนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเมืองกระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดกระบี่ที่ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานในพิธีเปิดด้วย