วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกอตง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับองคมนตรี และกรรมการกองทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในการจัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ ร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่าย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านกอตง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางมณฑิรา โสกี่ พร้อมคณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด นายวิชาญ ศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน และนายศิริชัย รักษายศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนม่วง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดเตรียมความพร้อม