วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปี 2566 จากบัญชีเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จำนวน 2 สาขาวิชาเอก 25 อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 1 จำนวน 14 อัตรา และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 7 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา และหลังจากนั้น นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงการเขียนบันทึกประวัติใน ก.ค.ศ.16 พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน