เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่โรงเรียนบ้านกอตง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และคณะ ร่วมต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและกรรมการกองทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)ที่ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกอตง กิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านกอตง โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ นางมณฑิรา โสกี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง ให้การต้อนรับนำเข้าเยี่ยมชมฐานกิจกรรมแต่ละฐานที่มีจิตอาสานักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านกอตง หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฐาน