ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล_compressed