วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT South) อำเภอเมืองภูเก็ต
ดร.วรรณดี เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องนโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗