ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (Download)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลของปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานครูภัณฑ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลของปีงบประมาณ 2566  (Download)

รายงานงบทดลองปี 2567

รายงานงบทดลองปี 2566

รายงานงบทดลองปี 2565