ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

DOWNLOAD

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เรื่อง เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

DOWNLOAD