นโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

DOWNLOAD

ประกาศคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ (No Gift Policy)

DOWNLOAD