การรายงานผลการดำเนินการตามประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

DOWNLOAD