มาตราการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

ตำเเหน่งครูผู้ช่วย

การเเต่งการสำหรับผู้เข้าสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงาน

มาตราการในการปฏิบัติตน

สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่